kafelekpng [300x188]

 

komunikat

 

W związku ze zmianą banku, która miała miejsce w sierpniu 2016 r. pragniemy poinformować, iż uległy zmianie numery kont bankowych, na które dokonywane są opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Obecnie każdy, kto złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który obowiązany jest dokonywać przedmiotowych opłat.

            W związku z powyższym, osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości związane ze swoim numerem rachunku bankowego przeznaczonym do dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych, mogą uzyskać informacje i wyjaśnienia w pokoju nr 32, bądź pod nr tel.: 54 287 00 39, wew. 33. Osoba udzielająca informacji – mgr Joanna Bielecka.

 

 Harmonogram odbiuoru odpadów komunalnych w 2018 roku: 

har2
har2

(kliknij aby powiększyć)

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na obszarze gminy Chrostkowo:

stawki

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo:


 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chrostkowo:

 

 

Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12/A,
85-436 Bydgoszcz

odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.


Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

Uchwała nr 79
Uchwała nr 93
UChwała nr 94
  Uchwała nr 96
Uchwała nr 97
Uchwała nr 98

Wzory deklaracji :
Deklaracja 1
Deklaracja 2
Rejestr Działalności Regulowanej


SEGREGOWANE SUCHE

WOREK BIAŁY

 

TU WRZUCAMY:

̶                plastikowe opakowania,

̶                butelki po wodzie mineralnej,

̶                puszki po napojach i konserwach,

̶                kartony pokryte folią aluminiową po sokach, mleku, śmietanie,

̶                nakrętki metalowe,

̶                papier, tekturę, gazety,

̶                plastikowe opakowania po kosmetykach

 

NIE WRZUCAMY:

̶                tłustego i zabrudzonego papieru, np. po maśle, smalcu, twarogu,

̶                resztek tapet,

̶                butelek po olejach spożywczych i samochodowych,

̶                elementów gumowych,

̶                puszek po farbach,

̶                opakowań po aerozolach,

̶                higienicznych odpadów ( pieluch, podpasek, itp.)SZKŁO OPAKOWANIOWE

WOREK ZIELONY

 

TU WRZUCAMY:

̶                butelki szklane po napojach, żywności, alkoholu,

̶                słoiki bez nakrętek, (jeżeli ze szklanych opakowań możemy zdjąć etykietki czy plastikowe dozowniki – zróbmy to. Jednak, gdy sprawia nam to trudność możemy je zostawić),

̶                szklane opakowania po kosmetykach (bez metalowych czy plastikowych nakrętek)

 

NIE WRZUCAMY:

̶                naczyń ceramicznych, porcelanowych, kryształowych,

̶                szyb okiennych i samochodowych,

̶                talerzy, szklanek, kubeczków,

̶                żarówek,

̶                naczyń żaroodpornych,

̶                szkieł okularowych,

̶                ekranów i lamp telewizyjnych,

̶                termometrów rtęciowych


ODPADY ZMIESZANE

KOSZ NA ŚMIECI

 

TU WRZUCAMY:

̶                porcelanę, talerze, popsute zabawki,

̶                brudne plastikowe opakowania np. po oleju,

̶                zatłuszczony papier, potłuczone szyby,

̶                śmieci z odkurzacza,

̶                opakowania po dezodorantach, odpadki kuchenne,

̶                pampersy, ręczniki papierowe, chusteczki, podpaski,

̶                pierze, tkaniny, popiół węglowy

 

NIE WRZUCAMY:

̶                farb, olejów i opakowań po tego rodzaju płynach,

̶                popsutych urządzeń AGD i RTV, baterii, leków,

̶                opakowań po środkach ochrony roślin,

̶                resztek roślinnych, które mogą być zbierane selektywnie lub przeznaczone do kompostowania


 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

 WOREK BRĄZOWY

 

 

Są to odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Do powyższych odpadów zaliczamy między innymi:

 

̶                odpady organiczne powstające w trakcie przygotowywania posiłków,

 

̶                odpady zielone na przykład: skoszona trawa, liście, gałęzie, chwasty, itp.

 

Odpadów ulegających biodegradacji nie można oddawać z pozostałymi odpadami komunalnymi zmieszanymi!

 

 Odpady ulegające biodegradacji należy:

 ̶                wywozić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

  lub

  ̶                kompostować we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku,

  lub

  ̶                gromadzić selektywnie w odpowiednim pojemniku lub worku

 


Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-web.pl