Sekretarz
mgr Danuta Gralicka
(54) 287-00-39 w.36
sekretarz@chrostkowo.pl

 

Skarbnik/Zastępca Skarbnika
 mgr Monika Lewandowska
(54) 287-00-39 w.49
m.golecka@chrostkowo.pl

 

 

Stanowisko ds. kadr i płac
Katarzyna Kalinowska
(54) 287-00-39 w.33
k.kalinowska@chrostkowo.pl


Główna księgowa szkół
Zofia Kiełkowska
(54) 287-00-39 w.43
z.kielkowska@chrostkowo.pl


Stanowisko ds. rolnictwa, kultury, sportu, zdrowia, obywatelskich obronnych, informacji niejawnych. 
Maria Szymborska
(54) 287-00-39 w.48    
m.szymborska@chrostkowo.pl


 mgr Łukasz Lazarowski
(54) 287-00-39 w.44
l.lazarowski@chrostkowo.pl


                               Zastępca Kierownika USC

      Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

mgr Monika Siemiątkowska
(54) 287-00-39 w.44
m.siemiatkowska@chrostkowo.pl


Stanowisko ds. dróg, melioracji i gospodarki wodnej
Mariusz Twardowski
(54) 287-00-39 w.42
m.twardowski@chrostkowo.pl

 

Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi Rady Gminy
Beata Gawrońska
(54) 287-00-39 w.32
b.gawronska@chrostkowo.pl


Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Elżbieta Mazanowska
(54) 287-00-39 w.31     
m.mazanowska@chrostkowo.pl

 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska
Małgorzata Janiszewska
(54) 287-00-39 w.31          
m.janiszewska@chrostkowo.pl

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Zofia Sępioło
(54) 287-00-39 w.38   
z.sepiolo@chrostkowo.pl


Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Ewa Grzywińska
(54) 287-00-39 w.38    
e.grzywinska@chrostkowo.pl


Stanowisko ds. ewidencji ludności
Maria Mazur
(54) 287-00-39 w.40
m.mazur@chrostkowo.pl


Stanowisko ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi gminy, ds. stowarzyszeń oraz spraw p.poż.
 mgr Małgorzata Chojnicka
(54) 287-00-39 w.48      

 

Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ewa Toczek
(54) 287-00-39 w.37
e.toczek@chrostkowo.plGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Zalewska
(54) 287-00-39 w.41     
m.zalewska@chrostkowo.pl

 

Starszy specjalista pracy socjalnej
 mgr Maria Majewska
(54) 287-00-39 w.39     
gopschrostkowo@pro.onet.pl

 

Specjalista pracy socjalnej
Dorota Szyplik
(54) 287-00-39 w.39     
gopschrostkowo@pro.onet.pl

 

Specjalista pracy socjalnej
mgr Natalia Szymborska
(54) 287-00-39 w.39     
gopschrostkowo@pro.onet.pl

 

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Jolanta Bieniewicz
(54) 287-00-39 w.37        
gopschrostkowo@pro.onet.pl


Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-web.pl