Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek

Aktualny wypis z rejestru gruntów

Mapa z inwentaryzacją powykonawczą

Urząd Gminy Chrostkowo

87-602 Chrostkowo 99

sekretariat (I piętro)

-

 

7 dni

Formularze i załączniki:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości [doc, 54 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl