Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

  • Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

 

  • Zgoda wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.

 

  • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora - jeśli dotyczy.

 

  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej - jeśli dotyczy.

Sekretariat Urzędu Gminy Chrostkowo.

Formularze i załączniki:

Wniosek [doc, 33.5 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl