Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

1. Wniosek.

2. Opłata skarbowa.

Sekretariat Urzędu Gminy Chrostkowo

Chrostkowo 99

87-602 Chrostkowo

 

Zgodnie z cz. I pkt 51 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej za

wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego pobiera się następujacą opłatę skarbową:

   
1) od wypisu:  
a) do 5 stron 30 zł
b) powyżej 5 stron 50 zł
2) od wyrysu:  
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł
b) nie więcej niż 200 zł

 

do 7 dni

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. [docx, 19.2 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl