Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 

 

Nazwa i adres

e-mail

Numer kontaktowy

Rodzaj odbieranych odpadów

AgroOPC 

Piotr Śliski
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno

biuro@agroopc.com

725 114 039

601 236 867

Folia, opakowania po nawozach

FPH Gran-Fol
Krzysztof Fałkowski
Wiewiórki 35
87-214 Płużnica

Oddział Kończewice
Kończewice 2A
87-140  Chełmża

poczta@gran-fol.pl

 (56) 621 04 42
 881 490 909

Folia poprodukcyjna lub czysta z odzysku

Grupa RECYKL

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

recykl@recykl.pl

61 281 06 11

Opony

KAR-SUR

Wielki Konopat 39

86-100 Świecie

biuro@kar-sur.pl

(52) 525 69 76

Folia, sznurek i siatka rolnicza, opakowania po nawozach i typu Big Bag

KO-JA

ul. Fabryczna 20 85-741 Bydgoszcz

 koja.recykling@poczta.pl

791 555 545

Folia rolnicza

Remeco

ul. Bratkowa 2, Trzeciewnica,

89-100 Nakło nad Notecią

Zakład: ul. Bydgoska 1, 89-120 Potulice

biuro@remeco.pl

 

(52) 587 20 40

 

Folia

Zakład Obrotu Odpadami TROXI

ul. Dereniowa 3
62-300 Gutowo Małe

biuro@troxi.com.pl

(61) 640 09 70

Folia i siatka rolnicza

 

Regulamin PSZOK

 

 

Informacja o analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019:

W związku z art. 12a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

 

 Harmonogram odbiuoru odpadów komunalnych w 2020 roku: 

Kliknij

 

 

Ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na obszarze gminy Chrostkowo:


 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo: 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chrostkowo:

 

 

Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12/A,
85-436 Bydgoszcz

odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.


Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:


  Uchwała 86
  Uchwała 85
  Uchwała 83
  Uchwała 82
  Uchwała 80
  Uchwała 79
  UChwała nr 94


Wzory deklaracji :
  Deklaracja domki letniskowe
  Deklaracja nieruchomości
Rejestr Działalności Regulowanej


SEGREGOWANIE ODPADÓW:

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl