Regulamin PSZOK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

 

 Harmonogram odbiuoru odpadów komunalnych w 2019 roku: 

Kliknij

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na obszarze gminy Chrostkowo:

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo:


 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chrostkowo:

 

 

Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12/A,
85-436 Bydgoszcz

odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.


Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

  Uchwała nr 79
  Uchwała nr 93
  UChwała nr 94
   Uchwała nr 96
  Uchwała nr 97
  Uchwała nr 98

Wzory deklaracji :
  Deklaracja 1
  Deklaracja 2
Rejestr Działalności Regulowanej


SEGREGOWANIE ODPADÓW:

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl