kafelekpng [300x188]

 

komunikat

 

W związku ze zmianą banku, która miała miejsce w sierpniu 2016 r. pragniemy poinformować, iż uległy zmianie numery kont bankowych, na które dokonywane są opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Obecnie każdy, kto złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który obowiązany jest dokonywać przedmiotowych opłat.

            W związku z powyższym, osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości związane ze swoim numerem rachunku bankowego przeznaczonym do dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych, mogą uzyskać informacje i wyjaśnienia w pokoju nr 32, bądź pod nr tel.: 54 287 00 39, wew. 33. Osoba udzielająca informacji – mgr Joanna Bielecka.

 

 Harmonogram odbiuoru odpadów komunalnych w 2018 roku: 

har2
har2

(kliknij aby powiększyć)

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na obszarze gminy Chrostkowo:

stawki

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo:


 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chrostkowo:

 

 

Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12/A,
85-436 Bydgoszcz

odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.


Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

Uchwała nr 79
Uchwała nr 93
UChwała nr 94
  Uchwała nr 96
Uchwała nr 97
Uchwała nr 98

Wzory deklaracji :
Deklaracja 1
Deklaracja 2
Rejestr Działalności Regulowanej


SEGREGOWANIE ODPADÓW:

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl