Struktury Gminne OSP

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chrostkowie

 

Prezes : Roman Śrutkowski

Wiceprezes I : Józef Wiśniewski

Wiceprezes II : Wojciech Nadulski

Komendant Gminny : Aleksander Chudowolski

Sekretarz : Jarosław Radke

Skarbik : Marian Chojnicki

Członek prezydium : Zbigniew Zamojski

Członek Zarządu : Wojciech Przybyszewski

Członek Zarządu : Konrad Chyliński
 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chrostkowie
 

Przewodniczący : Grzegorz Rzepecki

Wiceprzewodniczący : Wojciech Wiśniewski

Sekretarz : Kazimierz Wiśniewski

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl