OSP MAKÓWIEC

Rok założenia : 1928

Liczba członków: 43

 

Historia

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu powstała w 1928r. z inicjatywy Stanisława Janisza gospodarza i wielkiego społecznika przybyłego z Lubelszczyzny. Na początku działalności Zarząd OSP Makówiec wiele uwagi skupił na gromadzeniu funduszy przeznaczonych na doposażenie skromnego sprzętu / sikawka ręczna , drabina , beczkowóz. W latach 1930-1931 jednostkę wyposażyła Komenda Powiatowa OSP w Lipnie w nową sikawkę ręczna i nowy beczkowóz. W latach 1948- 1950 budowano sposobem gospodarczym strażnice OSP. W latach 1948-1949 wzniesiono mury budynku . Więźbę dachową wykonano w czynie społecznym, podobnie było z pokryciem dachu dachówką. W roku 1950 zakończono całkowicie prace przy budowie remizy. Podłogi założono w czynie społecznym . W roku 1956 jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej OSP w Lipnie motopompę typu „Leopoldia”. W roku 1978 w dniu 14 maja odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia działalności OSP Makówiec. W latach 1987-1991 dokonano remontu kapitalnego starej zużytej instalacji elektrycznej w obiekcie strażnicy. W roku 1992 z funduszy Urzędu Gminy w Chrostkowie zakupiony został samochód marki ŻUK-AO6. W roku 2008 obchodzono 80-lecie istnienia jednostki OSP. 
  

Działalność:

 Jednostka działa od 1928r, Posiada podstawowy sprzęt gaśniczy. Działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców i dziewcząt, oraz drużyna Kobiet. Jednostka bierze udział w szkoleniach, w zawodach sportowo-pożarniczych oraz w uroczystościach organizowanych na terenie gminy.

Wyposażenie:

- samochód pożarniczy średni- JELCZ 005

- motopompa

 

Zarząd OSP

Prezes : Kazimierz Wiśniewski

Wiceprezes-naczelnik: Jan Lisowski

Sekretarz : Grzegorz Kępczyński

Skarbnik: Marian Chojnicki

Z-ca naczelnika: Damian Pakulski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jan Gajewski

Sekretarz : Roman Rumiński

Członek: Władysław Cackowski

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl