OSP WILDNO

Rok założenia:
1946
Liczba członków:
24

Historia :
Jednostka powstała w 1946 r. z inicjatywy Tadeusza Żankowskiego. Początki działalności OSP były trudne. Skromny sprzęt pożarniczy przechowywano w drewnianym pomieszczeniu. W 1947 r. zaczęto organizować zabawy taneczne, z pieniędzy uzyskiwanych z zabaw jednostka zakupiła czapki rogatywki i materiał na mundury strażackie. Działalność gospodarczą wspierała również Powiatowa Komenda w Rypinie – przydzielając sikawkę reczną i kilkadziesiąt odcinków węży gaśniczych. W roku 1948 jednostka wzięła pierwszy raz udział w gaszeniu pożaru w miejscowości Kawno, używając prosty sprzęt gaśniczy jaki posiadała. W roku 1965 w Wildnie został wybudowany garaż na koszt Komendy Powiatowej w Lipnie. W latach 1976-1983 podjęto działania wybudowania remizy. 4 września 1983 roku dokonano uroczystego otwarcia remizy. W roku 2010 zarząd OSP zawarł umowę na wynajem remizy. Obiekt uległ rozbudowie i adaptacji na cele urządzania w nim imprez rozrywkowych/ nosi nazwę : „SAMBA”

Działalność:
Jednostka działa od 1946 r. Posiada podstawowy sprzęt gaśniczy. Udziela się przy organizowanych uroczystościach na terenie gminy.

Wyposażenie:
- samochód ŻUK A06B
- motopompa

Zarząd OSP

Prezes: Dariusz Marchlewski

Wiceprezes-naczelnik: Wojciech Przybyszewski

Sekretarz: Krzysztof Kalinowski

Skarbnik: Mateusz Trokowski

Z-ca Naczelnika: Józef Forębski

Gospodarz : Damian Michalski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący : Robert Dzieciuch

Sekretarz: Marcin Malanowski

Członek: Jerzy Wyborski

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl