RADA GMINY CHROSTKOWO

KADENCJA 2014-2018

 

Imię i nazwisko Funkcja Telefon
     
Zbigniew Witkowski Przewodniczący Rady 694 993 430 
Kazimierz Jan Kowalczyk Wiceprzewodniczący Rady 601 063 047
Mariusz Adam Boniecki Członek Rady 511 966 973
Roman Władysław Golan Członek Rady 781 138 536
mgr inż. Cezary Grabowski Członek Rady 606 882 527
mgr inż. Patryk Chojnicki Członek Rady 697 943 098
Dorota Jeziorska Członek Rady 510 741 719
Zbigniew Krzywosiński Członek Rady 517 192 160
Alina Laskowska Członek Rady 606 70 66 90
Wiesław Luberadzki Członek Rady 664 687 431
Marzena Tamara Maciejewska Członek Rady 511 085 144
Ewa Maria Matuszewska Członek Rady 508 287 547
Urszula Miętkiewicz Członek Rady 505 900 199
Bogusław Pętlicki Członek Rady 791 990 497
Kazimierz Rykaczewski Członek Rady 502 175 004

 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Rozwoju Gospodarczego (2014 - 2018)

 

Ewa Matuszewska - Przewodnicząca

Roman Golan -Członek

mgr inż. Cezary Grabowski - Członek

mgr inż. Patryk Chojnicki - Członek

Dorota Jeziorska - Członek


Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych (2014 - 2018)

 

Kazimierz Rykaczewski - Przewodniczący

Alina Laskowska - Członek

Wiesław Luberadzki – Członek

Marzena Tamara Maciejewska - Członek


 

Komisja Rewizyjna (2014 - 2018)

 

Mariusz Boniecki - Przewodniczący

Zbigniew Krzywosiński - Członek

Urszula Miętkiewicz - Członek

Bogusław Pętlicki - Członek


Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl