RADA GMINY CHROSTKOWO

KADENCJA 2018-2023


Imię i nazwisko


Funkcja

Chojnicki Patryk

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marzena Maciejewska

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Foss Edyta

 

Członek

Jeziorska Dorota

 

Członek

Kiełkowski Paweł

 

Członek

Kołodziejska Maria

 

Członek

Krażewski Leszek

 

Członek

Krzywosiński Zbigniew

 

Członek

Paweł Chojnicki

 

Członek

Markowska Ewelina

 

Członek

Matyjasik Krzysztof

 

Członek

Osada Łukasz

 

Członek

Pipczyński Krzysztof

 

Członek

Witkowski Zbigniew

 

Członek

Zieliński Andrzej

 

Członek

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji(2018 - 2023):

- Chojnicki Paweł - Przewodniczący
- Osada Łukasz
- Witkowski Zbigniew
- Foss Edyta
- Pipczyński Krzysztof


Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Rozwoju Gospodarczego (2018 - 2023)

- Jeziorska Dorota - Przewodniczący
- Maciejewska Marzena
- Kołodziejska Maria
- Foss Edyta
- Zieliński Andrzej

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych (2018 - 2023)

- Maciejewska Marzena - Przewodniczący
- Kiełkowski Paweł
- Kołodziejska Maria
- Zieliński Andrzej
- Markowska Ewelina

Komisja Rewizyjna (2018 - 2023)

- Witkowski Zbigniew - Przewodniczący
- Krzywosiński Zbigniew
- Matyjasik Krzysztof
- Jeziorska Dorota
- Krażewski Leszek

 


Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl