Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Nowa Wieś 78

87-602 Chrostkowo


TelefonFax (54) 287-00-20

sp_nowa_wies@tlen.pl

 

Forma Prawna: Stowarzyszenie

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 10-05-2011

Nazwa organu reprezentacji: Zarząd

REGON: 340910776

NIP: 4660411119

KRS: 0000385865

 

Dyrektor  Krystyna Szczepańska-Gołębiewska

Prezes ZarząduBarbara Leżyńska

WiceprezesMarta Szczepańska


Szkoła posiada statut szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic z siedzibą Nowa Wieś 51, 87-602 Chrostkowo.

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl