Adres email: gmina@chrostkowo.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  https://epuap.gov.pl/2w3hba0q6l/SkrytkaESP

 

Zastępca Wójta/ Sekretarz
mgr Danuta Gralicka
(54) 306 75 36
 

 

Skarbnik/Zastępca Skarbnika
 mgr Monika Lewandowska
(54) 306 75 49
 

 

 

Stanowisko płac
Katarzyna Kalinowska
(54) 306 75 33
 


Główna księgowa szkół
Zofia Kiełkowska
(54) 306 75 43
 


Stanowisko ds. rolnictwa, kultury, sportu, zdrowia, obywatelskich obronnych, informacji niejawnych. 
Maria Szymborska
(54) 306 75 48    
 


 mgr Łukasz Lazarowski
(54) 306 75 44
 


                               Zastępca Kierownika USC

      Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

mgr Monika Sępioło
(54) 306 75 44
 


Stanowisko ds. dróg, melioracji i gospodarki wodnej
Mariusz Twardowski
(54) 306 75 42
 

 

Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi Rady Gminy
Beata Gawrońska
(54) 306 75 32
 


 

 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska
Małgorzata Janiszewska
(54) 306 75 31          
 

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Zofia Sępioło
(54) 306 75 38   
 


Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Monika Kaczyńska
(54) 306 75 38    
 


Stanowisko ds. ewidencji ludności
Maria Mazur
(54) 306 75 40
 


Stanowisko ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi gminy, ds. stowarzyszeń oraz spraw p.poż.
 mgr Małgorzata Chojnicka
(54) 306 75 48      

 

Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ewa Toczek
(54) 306 75 37
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Zalewska
(54) 306 75 41     
 

 

Starszy specjalista pracy socjalnej
 mgr Maria Majewska
(54) 306 75 39     
 

 

Specjalista pracy socjalnej
Dorota Szyplik
(54) 306 75 39     
 

 

Specjalista pracy socjalnej
mgr Natalia Szymborska
(54) 306 75 39     
 

 

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Jolanta Bieniewicz
(54) 306 75 37        
 


Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl