Rok  założenia    :1958

Liczba  członków : 17

 

Historia :

Jednostka    Ochotniczej   Straży   Pożarnej   w    Nowej  Wsi    powstała   prawdopodobnie         11  listopada   1958 r.   Pierwsza   jednostka   ogniowa   nie   była   liczna   / liczyła  zaledwie  16  członków /.   W   1959  r.  do    jednostki    przekazano   z   OSP   Chrostkowo   sikawkę    ręczną    oraz   3   odcinki   węży  pożarniczych  . Z  tym   sprzętem  rozpoczęto  działalność  bojową.  Zorganizowano   zbiórkę   pieniężną    wśród    mieszkańców  , za   zebraną   kwotę  2.100 zł   zakupiono  syrenę  ręczną  . W  sierpniu  1960  r  podjęto  Uchwałę  o pobudowaniu  remizy .  We   wrześniu  1966  r.  budynek    był   gotów   do   odbioru ,  a    9   października   1966   dokonane  zostało   jego  uroczyste  otwarcie  .  W  roku  1988  jednostka  obchodziła  uroczystość  30-lecia  i  otrzymała  sztandar  .  W    dniu    8    listopada    2003  r.    OSP   w   Nowej   Wsi  obchodziła  uroczyście  45 –lecie  powstania  swojej   jednostki  .   Z  tej  okazji  odbyło   się   Zebranie   Zarządu    Powiatowego   Zw. OSP.

 

Działalność:

Jednostka   działa   od  1958  r.  Posiada  podstawowy  sprzęt   gaśniczy.  Bierze   udział   w   zawodach   sportowo-pożarniczych  ,  oraz   w   uroczystościach  organizowanych  zarówno  na  szczeblu   gminnym  jak  i  powiatowym.

 

Wyposażenie:

-    samochód   pożarniczy   średni   -   JELCZ   005

-    motopompa

 

Zarząd  OSP

Prezes :    Konstanty   Kowalczyk

Wiceprezes-naczelnik  :   Grzegorz  Rzepecki

Sekretarz   :   Marcin   Rogalski

Skarbnik   :   Jerzy   Marcinkowski

Z-ca  Naczelnika  :  Krzysztof   Kowalczyk

Gospodarz   :   Zenon   Rzepecki

 

Komisja   Rewizyjna  :

Przewodniczący    :   Wiesław   Matuszewski

Sekretarz   :   Michał   Rogalski

Członek  :    Radosław   Śrutkowski

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl