Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stalmierz

 (link otworzy duże zdjęcie)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stalmierz


Europejski Fundusz Rolny na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej na odcinku 2,176 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: przebudowa drogi gminnej na odcinku 2,176 km.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem bądź rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Nazwa realizowanej operacji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stalmierz

Lokalizacja: miejscowość Stalmierz, Gmina Chrostkowo.

Okres realizacji: lipiec 2016 r. – listopad 2017 r.

Zakres rzeczowy:

-        Wykonanie dokumentacji projektowej.

-        Roboty przygotowawcze (m.in. roboty pomiarowe, roboty ziemne, formowanie i zagęszczenie nasypów, remont istniejących przepustów, umacnianie skarp).

-        Roboty przy nawierzchni jezdni (m.in. wykonanie koryta, montaż rur ochronnych, wykonanie warstw odcinających, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, skropienie asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych).

-        Roboty przy nawierzchni zjazdów (m.in. wykonanie koryta, wykonanie warstw odcinających, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, umocnienie skarp i dna rowów).

-        Roboty wykończeniowe (m.in. plantowanie poboczy i umocnienie poboczy).

 

Ogółem koszt operacji: 521 384,88 zł

Wartość dofinansowania projektu: 331 757,00 zł

Opublikowano: 09 lutego 2018 10:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 433

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl