Pierwsze Obrady Rady Gminy Chrostkowo w kadencji 2018-2023

 (link otworzy duże zdjęcie)

       Dziś, tj. 22 listopada o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Chrostkowo obyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami obradom do momentu wyboru Przewodniczącego Rady, przewodził najstarszy członek Rady – Pan Zbigniew Krzywosiński. Podczas obrad każdy z członków Rady oraz pozostający na stanowisku Wójt - Marusz Lorenc, złożył ślubowanie. W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Rady Gminy Chrostkowo kadencji 2018-2023 został Pan Patryk Chojnicki, jego zastępcą zaś Pani Marzena Tamara Maciejewska.

       W posiedzeniu uczestniczyli również sołtysi, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Kół Gospodyń i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście.

Opublikowano: 22 listopada 2018 14:03

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1332

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl