Cel osiągnięty. Remizy powróciły do nas.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wiosną 2017 roku Wójt Gminy Chrostkowo Mariusz Lorenc wraz z Prezesami OSP ze Stalmierza, Chojna, Nowej Wsi i Wildna podjęli decyzje o przekazaniu remiz strażackich Gminie, w celu ich wyremontowania. Odbyły się walne zebrania OSP i rozmowy z Radnymi. W maju 2017 roku w trakcie kompletowania dokumentacji okazało się, że remizy Ochotniczych Straży Pożarnych stały się własnością Skarbu Państwa. Ustawa, która weszła w życie w sierpniu 1997 roku dawała strażakom czas do dnia 31.12.2015 r. na zarejestrowanie się w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Jednostki OSP, które tego nie uczyniły przestały widnieć w rejestrze i straciły swój majątek. Była to smutna wiadomość, jednak nie poddaliśmy się i poczyniliśmy szybkie działania w celu uporządkowania długoletnich zaniedbań. Wójt Gminy Chrostkowo wraz z Prezesami OSP brał udział w wielu rozmowach w Starostwie i Urzędzie Wojewódzkim. Dzięki ogromnej przychylności Pana Wojewody, który skierował do nas swojego pracownika do spraw mienia, po półtorarocznych zmaganiach, udało się sprawę doprowadzić do finału. Bardzo dziękujemy Panu Wicewojewodzie Józefowi Ramlau, który poprzez wydane decyzje administracyjne zobowiązał Starostę Lipnowskiego, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami przekazał Gminie Chrostkowo majątek wcześniej należący do Strażaków. Dnia 16 stycznia br. aktem notarialnym, a 23 stycznia protokołem odbioru odzyskaliśmy remizy. Teraz Gmina stara się o pozyskanie środków, dzięki którym istniejące budynki zostaną wyremontowane i będą służyć mieszkańcom. W trakcie przekazania remiz strażackich obecni byli: Wicewojewoda Józef Ramlau, Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, Wójt Gminy Chrostkowo Mariusz Lorenc, Przewodniczący Rady Gminy Patryk Chojnicki, Radna Marzena Maciejewska, Prezesi OSP Stalmierz W.Nadulski, OSP Chojno Z.Zamojski, OSP Nowa Wieś M.Rogalski, mecenas Piotr Rzepka oraz współpracownicy ww. Urzędów.

Opublikowano: 31 stycznia 2019 11:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1795

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl