Otwarcie PSZOK

 (link otworzy duże zdjęcie)

PSZOK przyjmuje następujące wyselekcjonowane frakcje odpadów powstających na terenie gminy Chrostkowo:

 • papier i tektura;
 • szkło;
 • metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
 • odpady zielone;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, rowerów i wózków;
 • tekstylia i odzież;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 3m3 rocznie od nieruchomości

 

Opublikowano: 27 maja 2019 14:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1647

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl