Radni głosowali jednogłośnie

 (link otworzy duże zdjęcie)

   Radni Gminy Chrostkowo zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za ubiegły rok i tym samym udzielili absolutorium Wójtowi, Mariuszowi Lorencowi. Absolutorium to jeden z ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działaniami wójta.

   Wczoraj, 11 czerwca odbyła się  VIII Sesja Rady Gminy. Zgodnie z nowymi przepisami procedurę  udzielenia absolutorium poprzedzić musi debata nad raportem o stanie gminy za rok ubiegły oraz głosowanie w sprawie wotum zaufania dla wójta. Raport o stanie gminy, który opublikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej został szeroko omówiony podczas wspólnego posiedzenia komisji a także podczas sesji przedstawiono jego istotę oraz debatowano nad nim.

   Wykonanie ubiegłorocznego budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy a także komisję rewizyjną rady gminy. Tym samym przewodniczący komisji rewizyjnej Zbigniew Witkowski wystąpił z wnioskiem do rady gminy o rozpoczęcie glosowania nad udzieleniem włodarzowi gminy absolutorium. Radni w głosowaniu byli jednogłośni.

   Nie zabrakło podziękowań i gratulacji, a także zapewnień dalszej owocnej i rzetelnej pracy.

Opublikowano: 12 czerwca 2019 11:23

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 971

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl