Uwaga! Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem przyjmowania wniosków informujemy, że od 1 lipca 2019r. można składać drogą elektroniczną wnioski w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” (300 zł. na dziecko)
oraz świadczeń wychowawczych: 500+(na każde dziecko) na okres zasiłkowy 2019/2020,


Od 1 lipca 2019 r. można będzie również  składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego,  oraz funduszu alimentacyjnego.  


Świadczenie „Dobry start” ma charakter jednorazowy i wynosi 300 zł. na dziecko do ukończenia 20 roku życia (lub 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego) kontynuujące naukę w szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Świadczenie wychowawcze (500+) od dnia 1 lipca 2019 r. przysługiwać będzie dzieciom do 18 roku życia bez kryterium dochodowego oraz bez konieczności ustalania alimentów na dziecko od drugiego rodzica w odniesieniu do osób samotnie wychowujących dzieci.

Rodzice, którzy pobierają już 500 + na drugie i kolejne dzieci od dnia 1 lipca 2019 r . mogą składać jeden wniosek na wszystkie dzieci, w tym na pierwsze dziecko.

W takiej sytuacji od dnia 1 lipca 2019 r. otrzymają prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, a od 1.10.2019 r. świadczenie 500 + , które było przyznane na pozostałe dzieci do dnia 30.09.2019 r .

Świadczenie 500+ zostanie przyznane na uprawnione dzieci na wydłużony okres tj. do 31.05.2021 r.

Od 1 lipca 2019 r. mogą również składać wnioski rodzice dzieci, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do września 2019 r. aby wypłata świadczenia 500+ mogła być kontynuowana od października 2019 r.


Druki wniosków (począwszy od sierpnia br.) można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie, pok. nr 20, gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami

 

 

Opublikowano: 26 czerwca 2019 08:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 407

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl