100 % dofinansowania do kosztów utylizacji azbestu

 (link otworzy duże zdjęcie)

  Miło nam poinformować, iż dzięki staraniom władz Gminy Chrostkowo, Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Realizacja Programu Priorytetowego „Azbest 2019-2020”, którego beneficjentem jest Gmina Chrostkowo to 100 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych. W dniu 27 września przez Wójta Gminy Chrostkowo Mariusza Lorenca, przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Anny Wyborskiej została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Toruniu na kwotę 76 021,88 zł. Dzięki pozyskanym środkom, osoby fizyczne, które są zainteresowane wymianą pokrycia dachowego i złożyły wnioski o utylizacje azbestu w roku 2019 oraz będą wnioskować w roku 2020, otrzymają kompletny zwrot kosztów kwalifikowanych.

   Wyroby z azbestem w latach 90-tych XX wieku cieszyły się ogromną popularnością. Ich produkcję wstrzymano u nas dopiero w 1998 r., a obrotu nimi zabroniono w 1999 r. Badania pokazały, że azbest na dachu to niebezpieczeństwo. Chorobotwórczy jest najbardziej drażniący pył, który powstaje w wyniku demontażu płyt azbestowych. Zadbajmy o nasze zdrowie i środowisko, korzystając z szansy wymiany pokrycia dachowego. Do roku 2032 azbest musi całkowicie zniknąć z naszych gospodarstw domowych oraz całego środowiska. Składania wniosków należy dokonać w terminie do 28 lutego 2020 roku. Wszelkich informacji związanych z programem udziela pracownik Urzędu Gminy : Pani Małgorzata Janiszewska, pokój nr 26, tel. 54 306 75 47.

Opublikowano: 27 września 2019 11:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1284

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl