Nowe drzewa w Gminie Chrostkowo

 (link otworzy duże zdjęcie)


W dniu 27 września br. w Toruniu Wójt Gminy Chrostkowo przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał kolejną umowę dotacji. Tym razem Gmina Chrostkowo pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 29 750,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia drzew w miejscowości Chrostkowo” Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 47 500,00 zł w tym 17 750,00 zł to wkład własny Gminy. Przedmiotem nasadzeń jest brzoza brodawkowata w ilości 50 szt., jarząb pospolity w ilości 50 szt., grab pospolity w ilości 50 szt., świerk pospolity w ilości 200 szt., jodła pospolita w ilości 100 szt. Nasadzenia drzew zdecydowanie poprawia strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynia się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzonym przemysłem, rolnictwem oraz degradacją środowiska naturalnego. Inicjatywa zakupu krzewów i drzew ozdobnych jest realizowana w ramach przypisanego każdemu samorządowi zadania własnego, jakim jest ochrona przyrody. Prace związane z nasadzaniem drzew w naszej gminie trwają, w sumie pojawi się 450 nowych drzew liściastych i iglastych. Nowe nasadzenia będą zlokalizowane zgodnie z przyjętymi planami jako pas zieleni pomiędzy cmentarzem a terenami zamieszkałymi.

Opublikowano: 27 września 2019 11:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 884

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl