Nowa droga w Sikorzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

  Gmina Chrostkowo przy dobrej alokacji i pozyskiwaniu środków nieustannie dąży do poprawy jakości życia mieszkańców. Można zauważyć dynamiczny rozwój i widoczne efekty starań władz. Na szczególną uwagę zasługuje infrastruktura drogowa. W ubiegłym roku udało się przebudować kolejną drogę gruntową. W miejscowości Sikórz gm. Chrostkowo 786 mb drogi nr 170223 C zyskało asfaltową nawierzchnie. Chrostkowo to gmina typowo rolnicza, dlatego dobry dojazd do gruntów rolnych jest niezmiernie ważny. W poprzednim stanie droga posiadała nawierzchnię gruntową, bez umocnionych zjazdów na przyległe działki. Istniejąca nawierzchnia posiadała liczne wyboje, zastoiska wody brakowało poboczy i zjazdów. Przebudowa pozwoli na prawidłową, bezpieczną i komfortową obsługę przyległych terenów. Droga zbudowana jest z solidnych materiałów. Posiada sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe oraz aż pięć warstw konstrukcji. Całkowity koszt inwestycji to 536 846,76 zł w tym 50 400,00 zł pozyskane z programu Ochrona Gruntów Rolnych. Władze Gminy Chrostkowo cały czas dążą do przebudowy i naprawy dróg, w roku bieżącym również planowane są liczne modernizacje oraz wykonanie dokumentacji projektowej. 

Opublikowano: 30 stycznia 2020 11:46

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 793

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl