Zwrot podatku akcyzowego 3 VIII 2020 - 31 VIII 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za II półrocze 2020 r. wykorzystywanego do produkcji rolnej,  wszyscy rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Chrostkowo proszeni są o złożenie wniosku do Wójta Gminy w terminie

od 3 - 31 sierpnia  2020 r.

w tutejszym urzędzie

Do wniosku należy dołączyć :

1)    Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

2)    zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019 będącego w posiadaniu producenta rolnego – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

W 2020 r. stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi :

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Opublikowano: 13 lipca 2020 11:15

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Załącznikl nr 1 [57.41 KB]

Wniosek [196.17 KB]

Oświadczenie dzierżawcy [29.5 KB]

Informacja o pomocy publicznej [43 KB]

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH [18.23 KB]

Wyświetleń: 169

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl