"Rolniczy Handel Detaliczny – aktywizacja Rynkowa dla KGW”

 (link otworzy duże zdjęcie)

   W miniony piątek, 24 lipca w Domu Kultury w Chrostkowie odbyła się konferencja pt. “Rolniczy Handel Detaliczny – aktywizacja Rynkowa dla KGW”.  Podczas spotkanie Panie zrzeszone w siedmiu Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu Naszej gminy poszerzały swoją wiedzę w zakresie promowania idei marketingu lokalnych produktów oraz aktywizacji KGW jako organizacji pozarządowych działających lokalnie. Sama idea organizacji tego typu spotkań powstała z inicjatywy Pani Minister Anny Gembickiej, która również tego dnia zagościła w Gminie Chrostkowo. Zachęcała ona, aby gospodynie chciały skorzystać z wprowadzonych przez rząd rozwiązań prawnych, które stwarzają możliwość prostej i wygodnej sprzedaży żywności wytworzonej samodzielnie przez rolników, ale także organizacje, takie jak KGW.

   Podczas niezwykle merytorycznego spotkania zostały poruszone dwa aspekty aktywizacji kół gospodyń: prawny, który został zaprezentowany przez pana mecenasa Ryszarda Machnowskiego oraz marketingowy, który wyjaśnił Pan Daniel Nowak. Gospodarz Gminy Chrostkowo, wójt Mariusz Lorenc w słowach podsumowaniach konferencji podkreślił wielką wartość i możliwości, które drzemią w gospodyniach z Naszej gminy a także  wyraził nadzieję, że dzięki pozyskanej wiedzy wspólnie będziemy mogli stwarzać i promować regionalne produkty co przyniesie wymierny zysk dla KGW. Spotkanie zostało zorganizowane przez biuro Pani Minister Anny Gębickiej oraz Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes.

Opublikowano: 27 lipca 2020 13:40

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 116

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl