Informacja o wyniku przetargu.

Chrostkowo, dnia 11.12.2018 r.

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

            Wójt Gminy Chrostkowo, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Chrostkowo przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony na zbycie 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chrostkowo gmina Chrostkowo.

Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chrostkowo składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 465 i 466. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o nr 465 i 466 w Chrostkowie:

  1. Do dnia 06.12.2018 r. (włącznie) dokonał wpłaty wadium w kwocie 2 329,61 zł - 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono – 1 oferenta. W przetargu uczestniczył 1 oferent.

  1. Cena wywoławcza wynosiła -  23 296,14 zł.
  2. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła –  23 536,14 zł.
  3. Nabywcą nieruchomości zostali – Państwo Dariusz i Marzena Matyjasik.

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Chrostkowo

                                                                                                                                Mariusz Lorenc

 

 

Informację wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 7 dni:

od dnia 11.12.2018 r. do dnia 18.12.2018 r.

Opublikowano: 11 grudnia 2018 14:11

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Chrostkowo

Wyświetleń: 318

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl