Terminy rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkoły podstawowej.

Gmina Chrostkowo informuje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrostkowo.

   Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrostkowo określa Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Chrostkowo.

   Kryteria rekrutacji do przedszkoli określone zostały w Uchwale Nr XX/139/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrostkowo

  Kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrostkowo określone zostały w Uchwale Nr XX/138/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Chrostkowo.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków i innych dokumentów dotyczące rekrutacji kandydatów do przedszkola,do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i pierwszych klas publicznych szkół podstawowych udziela szkoła - Zespół Szkół w Chrostkowie.

Opublikowano: 31 stycznia 2020 12:32

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Zarządzenie 4/2020 [745.78 KB]

Wyświetleń: 525

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl