Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki w Chojnie.

Chrostkowo, dnia 02.04.2019 r.

GK.6845.02.2019.MS

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

            Wójt Gminy Chrostkowo, działając na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) informuje, że w dniu 02.04.2019 r. o godz. 945 w Urzędzie Gminy Chrostkowo przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolnicze,  położonej w obrębie Chojno, gmina Chrostkowo.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego było oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chrostkowo, ozn. nr ewid. 234/2 o pow. 12214 m2, zapisanej w KW WL1L/00026108/1.

 

Na wydzierżawienie w/w działki:

  1. Do przetargu dopuszczono – 1 oferenta.
  2. Czynsz wywoławczy wynosił -  611,00 zł.
  3. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła – 700 zł

 

                                                                                                                                    Wójt Gminy Chrostkowo

                                                                                                                                                Mariusz Lorenc

Opublikowano: 02 kwietnia 2019 14:55

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Wyświetleń: 390

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl