Minister Anna Gembicka z wizytą w Chrostkowie.

W ubiegły wtorek 10 listopada 2020 roku w naszej Gminie mieliśmy zaszczyt gościć Panią Annę Gembicką – sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i tym samym posła na Sejm RP. Podczas spotkania z władzami gminy, Wójt Mariusz Lorenc przedstawił Pani Minister możliwości oraz problemy Gminy Chrostkowo, a także przybliżył jej charakterystykę. Rozmawiano też o bieżących inwestycjach zarówno o tych zrealizowanych, jak i tych, które przed nami. Była to też doskonała okazja do podziękowania Pani Gembickiej za dotychczasową pomoc i wsparcie w pozyskiwaniu środków krajowych, których znacznie zasilają budżet gminy w realizowanych przedsięwzięciach.  

Wyświetlono: 392

Facebook.com Twitter.com